sábado, 19 de xaneiro de 2019

XOGANDO COA ORTOGRAFÍA

1º PRIMARIA 

-As vogais                                                                    -Palabras con b e v
-Palabras con r, rr, r suave.                                           -1 Palabras con g, j
-2 Palabras con g, j                                                       -3 Palabras con ll, y. 
-Palabras con dr, tr, pr, br.                                            -2 Palabras con dr, tr, pr, br.
-Palabras con pl, bl.                                                      -Palabras con g, gu gü.
-Palabras acabadas en -z, -ces                                      -2 Palabras acabadas en -z, -ces.
-Las mayúsculas.                                                          -Las mayusculas 2.

2ºPRIMARIA 

-Ca,co,cu,que,qui.                                                        -za,zo,zu,ce,ci.
-ja,jo,ju.                                                                        -Regra útil do m.
-Puntuación: coma                                                       -Nomes propios e comúns.
-Letra R.

3º PRIMARIA 

-Maiúsculas e punto.                                                   -G/J.
-Bu, bur, bus                                                                -Interxeccións e exclamacións.
-Sílaba tónica e átona                                                  - BR, BL
-MP/MB

4º PRIMARIA 

-Agudas, graves, esdrúxulas.                                        -Agudas 
-Graves                                                                         -Esdrúxulas.
-Diptongos                                                                   -Acentuación 
-Adxetivos rematados en ava, ivo, eve.

5º PRIMARIA 

-Acentuación.                                                              -Palabras rematadas en d ou z                              -Palabras con c ou cc.                                                 -Homófonas                                                          -Palabras homófonas b/v                                            -Acento diacrítico.  


6º PRIMARIA 

-Acentuación monosílabos                                          -B/V
-Parénteses                                                                  -Homófonas: ll/Y
-Porqué, porque, por qué y por que                            -Acento interrogativos
-G/J

domingo, 13 de xaneiro de 2019

MÁQUINA DO TEMPO

Viaxa polas distintas épocas da historia da man de Cronos.
Coñecerás como vivían os nosos antepasados.