venres, 25 de outubro de 2013

BENVIDOS


A finalidade do blog é ofrecer recursos ao alumnado do Colexio Plurilingüe Abrente para mellorar o seu rendemento escolar.


Poden atopar os seguintes apartados:  • Educación Especial: inclúe diferentes recursos para traballar a Atención, Lectoescritura, etc.
  • Probas de Diagnóstico PISA: fichas de lingua, matemáticas ou ciencias para preparar estas probas.
  • 1º, 2º, 3º Ciclo de Primaria LENGUA: recursos para primaria da área de Lingua.
  • 1º, 2º, 3º Ciclo de Primaria MATEMÁTICAS: recursos para primaria da área de Matemáticas.
  • C. MEDIO: recursos para primaria ou ESO da área de Coñecemento do Medio
  • Educación Infantil: recursos de 3 a 6 para alumnado con NEAE
  • Atención Temprana: recursos de 0 a 3 para alumnado con NEAE
  • ESO: RECURSOS DAS SEGUINTES ÁREAS: 
LENGUA, MATEMÁTICAS, INGLÉS, MÚSICA, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES, TECNOLOGÍA, PLÁSTICA, FÍSICA Y QUÍMICA

  • INGLÉS: enlaces de actividades para aprender inglés de forma divertida